Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Βιβλιοθήκη Weiler

Η Βιβλιοθήκη Weiler της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών δεν είναι δανειστική για το ευρύ κοινό. Εξυπηρετεί μόνο το επιστημονικό προσωπικό της.