Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Βιβλιοθήκη Weiler